นำเข้าสินค้าจากจีน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละนำเข้าจากจีน

01

เปิดรหัสลูกค้า โดยกรอกข้อมูลในฟอร์มเปิดสมาชิก เเละส่งเข้าอีเมล์ importchinathai@gmail.com

02

เจ้าหน้าจะส่งรหัส + ที่อยู่โกดังจีน

03

อัพเดตสถานะสินค้า (เข้าโกดังจีน - ออกจากจีน- เข้าไทย) หลังจากสินค้าเข้าไทย นัดหมายเรื่องส่งสินค้าในไทย

04

ชำระค่าขนส่งจากจีน มาไทย เเละค่าขนส่งในไทย (ถ้ามี) นำส่งสินค้าให้ปลายทางตามนัดหมาย

ค่าขนส่ง นำเข้าอย่างเดียว

ประเภทสินค้า กิโลกรัม (รถ) คิวบิกเมตร (รถ) กิโลกรัม (เรือ) คิวบิกเมตร (เรือ)
ปกติ 55 8,000 45 5,500
มอก 70 9,000 70 7,000
อย 70 9,000 70 7,000
เเบรนด์ 150 15,000 150 15,000
** มาตราฐานการคิดค่าขนส่ง เทียบค่ากิโลกรัม เเละค่าคิวบิกเมตร ตัวเเปรไหนมากกว่า คิดค่าขนส่งตามตัวเเปรดังกล่าว **

การชำระค่าบริการ

รอบ 1 - ค่าขนส่งจีนมาไทย

1. ค่าขนส่งจากจีนมาไทย อิงตามประเภทสินค้า
เเละโหมดการขนส่ง (เทียบค่ากิโล เเละ ค่าคิวบิก
อันไหนได้ค่าขนส่งมากกว่าคิดทางนั้น)

2. ค่าขนส่งในไทย (ถ้ามี)