ลงทะเบียน

ชื่อ นามสกุล (required)

ที่อยู่ในการส่งสินค้า (required)

เบอร์โทร (required)

Line ID

อีเมล์ (required)

ประเภทลูกค้า (required)
สั่งซื้อ+นำเข้านำเข้าอย่างเดียว

รูปแบบการขนส่งจากจีนมาไทย (ส่วนใหญ่)
รถเรือทั้งรถและเรือ

รูปแบบการขนส่งในไทย
พัสดุลงทะเบียนEMSนิ่มเอ็กเพรสเคอร์รี่พัสดุภัณฑ์ไทยไอทีทรานสปอร์ตทีบีทรานสปอร์ตมารับเองเหมารถส่งตรงอื่น (โปรดระบุ)

ประเภทสินค้าที่นำเข้า (ส่วนใหญ่)
สินค้าปกติอยมอกแบรนด์

สินค้าที่ต้องการ นำเข้า

เอกสารยืนยันตนเอง (สำเนาบัตรประชาชน)